CLASSES DE REFORÇ (Primària, ESO, Batxillerat)

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

PROFESSORAT ESPECIALITZAT

HORARIS: Tardes de 17:30 a 20:00

Grups reduïts.

Per a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat