10 beneficis del reforç escolar

Quins beneficis té el reforç escolar?

Apuntar els nostres fills és una bona inversió?
Avui veurem 10 beneficis del reforç escolar:


1. Millor organització del temps d’estudi:

A molts d’alumnes els resulta molt complicat organitzar-se el temps d’estudi adequadament. El volum de feina que tenen tant a l’escola com a l’institut és molt elevat: deures, treballs, exàmens… El fet d’acudir a classes de reforç escolar els ajudarà a prioritzar les tasques i a organitzar-se d’una manera més eficient: tindran una persona que els guiarà i els ajudarà a organitzar-se, i fins i tot ells mateixos ho faran ja que voldran organitzar-se els deures o exàmens per poder solucionar els dubtes al reforç. Això els obligarà a tenir una previsió a llarg termini de les tasques que han de fer.

2. Oportunitat per resoldre dubtes:

De vegades no ens n’adonem dels dubtes que tenim fins que no tornem a llegir el temari o hem de resoldre un exercici o problema. La classe de reforç escolar és el lloc adequat per resoldre aquest tipus de dubtes i tenir temps per entendre els conceptes que més ens costen.

3. Aprenentatge de tècniques d’estudi:

Les tècniques d’estudi són una eina molt important per als estudiants: saber organitzar-se el temps, alternar la feina feixuga amb la que ens resulta més fàcil de fer, descansar durant les hores d’estudi, aprendre a fer resums i esquemes a l’hora d’estudiar… Aquestes tècniques ajuden els estudiants a obtenir millors resultats i fan més còmode i fàcil el moment d’estudiar.

4. Preparació d’exàmens:

Durant les èpoques d’examens els alumnes se solen mostrar més nerviosos de l’habitual i mostren més problemes per organitzar el seu temps d’estudi. El fet d’acudir a les classes de reforç escolar els permet, per una banda, organitzar-se millor, però també preparar els exàmens d’una manera més eficaç. El professor del reforç escolar valorarà quina part del temari té més dificultat per a cada alumne i hi posarà més èmfasi abans de l’examen. A més, el professor de reforç tindrà accés a material complementari com exercicis adequats per preparar els exàmens.

5. Millora de l’autoestima:

El fet de poder resoldre els dubtes i veure que és capaç d’entendre-ho i fer les tasques demanades a classe fa que l’alumne tingui més seguretat en ell mateix. Poder-se marcar objectius a curt plaç i complir-los provoca una millora de la seva autoestima.

6. Hàbits d’estudi:

Crear uns bons hàbits d’estudi és molt important, sobretot durant l’adolescència. Una vegada s’adquireixen aquests hàbits és molt difícil perdre’ls, i això servirà als alumnes durant tota la seva vida d’estudiants i fins i tot després, a la feina. A les classes de reforç escolar es creen hàbits d’estudi, ja que els alumnes s’acostumen a fer deures i estudiar en una certa franja horària, i això farà que els dies que no vagin al reforç ja tinguin l’hàbit d’estudiar. Per una altra banda, l’adquisició de tècniques d’estudi farà que els alumnes segueixin un mateix patró a l’hora d’estudiar, per exemple: llegir, subratllar, rellegir, fer un resum i, per últim, un esquema.

7. Aprenentatge personalitzat:

A les classes de reforç escolar els grups solen ser reduïts. Això facilita la tasca del professor, de manera que l’aprenentatge és totalment personalitzat i s’adapta al ritme de cada alumne. D’aquesta manera, cada alumne pot resoldre els seus propis dubtes al seu ritme amb l’ajuda d’un professor que s’adaptarà a les seves necessitats.

8. Reforç dels continguts treballats a classe:

A més de resoldre dubtes, a les classes de reforç escolar es torna a insistir en els continguts ja treballats a classe. Ja sigui perquè s’ha de dur a terme un exercici i el professor de reforç aprofita per repassar els continguts, ja sigui perquè un altre alumne té un dubte i aprofita per recordar aquell concepte a la resta del grup.

9. Espai d’estudi sense distraccions:

El fet de fer els deures o estudiar en un lloc preparat per a aquesta tasca fa que el nivell de concentració dels alumnes sigui més alt. En aquestes aules no tindran distraccions com el mòbil, la televisió…

10.Més autonomia:

Anar a classes de reforç escolar fa que els alumnes esdevinguin més autònoms ja que són ells qui hauran de preguntar els dubtes al professor, organitzar-se per saber quina feina els convé més fer durant aquesta classe, quins llibres s’han de preparar per poder fer els deures al reforç…

 

El reforç escolar no és només per a aquells alumnes que treuen notes més baixes o que no els agrada estudiar. Acudir a classes de reforç escolar és beneficiós per a qualsevol tipus d’alumne.

Comments are closed.