Formació bonificada per a empreses

CURSOS DE FORMACIÓ BONIFICADA PER A EMPRESES

Àrea d’informàtica:

                           NOVETATS:   – Màrqueting 2.0 i xarxes socials

                                                   – Community manager

                           I també: Word 2007
Excel 2007
Access 2007
Power Point 2007
Disseny de pàgines web amb Dreamweaver
Idiomes Anglès especialitzat per comerç
Anglès  especialitzat per hostaleria
Francès especialitzat per comerç
Francès  especialitzat per hostaleria
Comerç i màrqueting Atenció al client
Tècniques de venda
Màrqueting
Merchandising
Aparadorisme
Gestió i administració Gestió i administració
Gestió fiscal
Comptabilitat bàsica
Comptabilitat informatitzada
Planificació de l’auditoria empresarial
Gestió i empresa -Intel·ligència emocional
-Coaching
PNL(Programació Neurolingüística)


FORMACIÓ DEMANDA O BONIFICADA

Què és la Formació demanda o bonificada?

La Formació demanda o bonificada és un subsistema de formació professional que consisteix en l’oportunitat de totes les empreses a escollir la formació que creguin convenient pels seus treballadors, lliurement, bonificant posteriorment la despesa efectuada  en les quotes a la Seguretat Social (als TC)

Quines empreses tenen crèdit?

 1. Les que tenen seu a Espanya
 2. De qualsevol mida, ubicació i sector
 3. Han de cotitzar per Formació Professional

Quins treballadros poden formar-se?

 1. Els treballadors assalariats (Autònoms NO)

Què és el crèdit?

 1. La quantitat màxima de la que pot disposar cada empresa per bonificar-se durant l’exercici corresponent.

Com es gestionen les accions formatives?

 1. Cal signar un conveni d’agrupació d’empreses amb una Entitat Organitzadora (o Centre d’Estudis)
 1. L’Entitat Organitzadora gestionarà tots els tràmits d’obtenció de crèdit, i  impartirà l’acció formativa.
 1. Una vegada finalitzada i abonada la formació, l’empresa podrà bonificar-se el cost de la formació al TC del mes corresponent.

Obligacions de les empreses:

 1. Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda
 2. Signar el Conveni d’agrupació d’empreses
 3. Realitzar un informe a la RLT
 4. En funció del número de treballadors, cofinançar proporcionalment l’acció formativa (el cofinançament pot ser en hore de feina)*
 5. Abonar la factura corresponent als costos de la formació realitzada
 6. Aplicar el sistema de bonificacions

* Sistema de cofinançament

Empreses (plantilla)

Cofinançament

1-9

Exemptes

10-49

10%

50-249

20%

+ de 250

40%