Espanyol

Espanyol per a estrangers

Nivells (D’acord els requisits del Pla Curricular de l’Institut Cervantes i el Marc comú europeu de referència):

A1

Bàsic

A2

Elemental

B1

Intermig

B2

Avançat

C1

Superior

C2

Perfeccionament

Classes particulars: ideals per iniciar-se o millorar en l’idioma espanyol. Adaptem les classes a les teves necessitats. Aprèn les eines bàsiques per desenvolupar-te en la vida quotidiana, treballar o divertir-te al nostre país. Horari adaptat per a cada alumne (de dilluns a divendres) Classes en grup: – Adaptades als diferents nivells