Àrea psicologia clínica

Serveis que oferim:

 • Sessions:
  • Individuals
  • Grupal-familiars
 • Edats d’intervenció:
  • Nens/es
  • Adolescents
  • Adults
 • Motius de demanda: Agressivitat, ansietat, atenció precoç, autisme, bulling, depressió, dificultats d’aprenentatge, dol, habilitats socials, hiperactivitat, inseguretat, mobbing, sexualitat, trastorn de conducta, trastorns del desenvolupament…