Natàlia Marquès Bracero

NATALIA

Cap àrea de logopèdia i coordinadora àrea psicopedagògica

Psicòloga i Logopeda per la UdG.

Màster en Audició i Llenguatge. Especialtizada en transtorns del llenguatge (dislèxia, dislàlia, disfàsia, disgrafia, ecolàlia) i tractaments logopèdics.

Professora especialitzada en Espanyol/llengua estrangera