CURS 2021
 • Reforç escolar
 • Atenció psicopedagògica
 • Psicologia clínica
 
 • FORMACIÓ OCUPACIONAL: CP Gestió comercial de vendes

Actualitat

Diversos col·legis professionals, serveis i administracions públiques preocupats per la infància i l'adolescència presenten una guia de preguntes freqüents sobre la COVID-19 adreçada a infants de fins a 12 anys

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/preguntes-frequents-dels-nens-i-nenes-durant-lestat-dalarma-la-covid-19        

Trivium Estudi és el teu centre de formació des de 1997. Trobaràs un espai dinàmic, participatiu i motivador que converteix l'estudi en una eina de relació, satisfacció i creixement personal.

 
POLÍTICA DE TRIVIUM ESTUDI, S.L.
TRIVIUM ESTUDI, S.L. empresa col·laboradora del Servei d’Ocupació de Catalunya i dedicada a la formació ocupacional i contínua, té com a objectius principals:
 • Basar la planificació estratègica de Trivium Estudi en un anàlisi DAFO revisable anualment.
 • La recerca de l’òptima satisfacció dels alumnes i dels usuaris dels serveis del centre, atenent les seves especificacions i suggeriments.
 • La realització sistemàtica d’accions de prevenció, detecció, correcció i millora contínua. Així com la revisió de la política de l’empresa per tal d’adequar-la a possibles canvis.
 • Oferir un servei de qualitat per part de tota l’empresa. És per això, que es mantindrà una comunicació constant entre direcció i tot el personal per tal de fer-los coneixedors de la política de l’empresa, els objectius marcats i atendre les seves peticions i possibles aportacions.
 • La introducció i millora contínua de la gestió de processos en les diferents activitats atenent la legislació vigent i altres requisits que puguin aplicar-se, ja que es té un
 •  compromís explícit en el compliment dels requisits legals.
 • A més, Trivium Estudi, S.L. oferirà als seus treballadors la formació que convingui segons les necessitats.
Trivium is a training institute founded in 1997 that gives you the opportunity to experience different courses, specially designed for you. Our Institute allows the student to have dynamic and motivational classes, creating a participatory learning environment, which encourage learning through interaction, personal satisfaction and personal growth.