Trivium Estudi és el teu centre de formació des de 1997. Trobaràs un espai dinàmic, participatiu i motivador que converteix l'estudi en una eina de relació, satisfacció i creixement personal.

CURS 2022-2023
 • Reforç escolar
 • Atenció psicopedagògica
 • Psicologia clínica
 • FORMACIÓ OCUPACIONAL: CP Gestió comercial de vendes
 
POLÍTICA DE TRIVIUM ESTUDI, S.L.
TRIVIUM ESTUDI, S.L. empresa col·laboradora del Servei d’Ocupació de Catalunya i dedicada a la formació ocupacional i contínua, té com a objectius principals:
 • Basar la planificació estratègica de Trivium Estudi en un anàlisi DAFO revisable anualment.
 • La recerca de l’òptima satisfacció dels alumnes i dels usuaris dels serveis del centre, atenent les seves especificacions i suggeriments.
 • La realització sistemàtica d’accions de prevenció, detecció, correcció i millora contínua. Així com la revisió de la política de l’empresa per tal d’adequar-la a possibles canvis.
 • Oferir un servei de qualitat per part de tota l’empresa. És per això, que es mantindrà una comunicació constant entre direcció i tot el personal per tal de fer-los coneixedors de la política de l’empresa, els objectius marcats i atendre les seves peticions i possibles aportacions.
 • La introducció i millora contínua de la gestió de processos en les diferents activitats atenent la legislació vigent i altres requisits que puguin aplicar-se, ja que es té un
 •  compromís explícit en el compliment dels requisits legals.
 • A més, Trivium Estudi, S.L. oferirà als seus treballadors la formació que convingui segons les necessitats.